Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

Starostwo Powiatowe w Miechowie
e-mail: powiat@miechow.pl


ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
tel. 41
38 21 110

fax. 41 38 21 118
 

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

e-mail: gmina@miechow.eu

 

ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

tel. 41 383 00 40
fax. 41 383 23 78

  
 

WYBRANE INSTYTUCJE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W POWIECIE MIECHOWSKIM


 

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, REGON: 299943221