Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Roman Suchoń

 

Kierownik Drogowej Służby Interwencyjnej

Krzysztof Szarek

 

Kierownik Sekcji Dróg i Mostów

Marcin Tompolski

 

Z-ca Kierownika Sekcji Dróg i Mostów

Grzegorz Sobczyk

 

Księgowa

Barbara Nowak

  
 
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZDP MIECHÓW

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, REGON: 299943221