Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

FORMULARZE (do pobrania):

- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdu,

- wniosek o wydanie zezwolenia na remont zjazdu,

- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia,

- wniosek o wydanie zezwolenia na remont ogrodzenia,

- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z budową, przebudową lub remontem zjazdu,
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 

- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod tymczasowe stoisko handlowe,
 
- wniosek o zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia reklamy,

 

- wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego,
 
- wniosek o  wydanie oświadczenia o możliwości połączenia  działki  z drogą publiczną,

 

- wniosek o  wydanie oświadczenia o warunkach połączenia  działki  z drogą publiczną,

 
- wniosek o wycinkę drzew i krzewów rosnących w granicach pasa drogowego.
 

- warunki i wymagania w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego (przystanki

                                           komunikacji publicznej)

  
 

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW


 

 

TYPOWE SCHEMATY ZABEZPIECZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, REGON: 299943221