Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

Drogi administrowane przez ZDP

(sieć dróg powiatowych)

 

Ewidencja dróg

Sieć dróg

Sieć dróg - mapa

 

Mosty administrowane przez ZDP

(na tle sieci dróg powiatowych)

 

Ewidencja mostów

Mosty - mapa

 

 

 

Lokalizacja przystanków komunikacji przy drogach powiatowych

(wykaz)

 


Przystanki

 

 

  
 

WYKAZ DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZDP MIECHÓW


 

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, REGON: 299943221