Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul. Warszawska 11

32-200 Miechów

e-mail: zarzaddrog@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

§

służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

§

udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o       STATUT

o       PODSTAWOWE DANE

o       REGULAMIN ORGANIZACYJNY

o       SCHEMAT ORGANIZACYJNY

o       REGULAMIN PRACY

o       BUDŻET I INWESTYCJE

o       KONTROLA ZARZĄDCZA

o       EWIDENCJE I REJESTRY

o       MAJĄTEK

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, REGON: 299943221

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE