Logo ZDP Miechów

PRZETARG SE.261.4.2018 "Przebudowa drogi powiatowej 1198K Mierzawa-Sędziszów-Kozłów, w km 20+870-24+830, odcinek o długości 3,960km wraz z renowacją systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1194K w m. Kozłów na dł. 620m w km 4+815- 5+435"

Przebudowa drogi powiatowej 1198K Mierzawa-Sędziszów-Kozłów, w km 20+870-24+830, odcinek o długości 3,960km wraz z renowacją systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1194K w m. Kozłów na dł. 620m w km 4+815- 5+435

(z dnia 28.06.2018)

W związku z zamieszczeniem wadliwego pliku zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ponownie zamieszczono poprawny plik pod nazwą „POPRAWNY PLIK SIWZ”

 

-OGŁOSZENIE

-POPRAWNY PLIK SIWZ

-SIWZ

-Formularz oferty

       a) Informaja o podwykonawcach

       b) Wykaz osób do punktacji

       c) Kosztorys ofertowy

-Oświadczenie o niezaleganiu

-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

-Oświadczenie wykonawcy o podstawach wykluczenia

-Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-Wykaz osób

-Wzór umowy

-Wykaz robót

-Dokumentacja inwestycji

-Gwarancja jakości

-Istotne postanowienia umowy

-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

 

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 13.07.2018 r.)

-Informacja o wynikach (z dnia 24.07.2018 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (z dnia 03.08.2018 r.)

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

tel41 381116141 3811198

fax: 41 3831827 

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.