Logo ZDP Miechów

PRZETARG SE.261.2.2021 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z  podziałem na 2 zadania:
Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Racławice, Janowiczki, Powiat Miechowski. 
Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592  w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski.

(z dnia 11.05.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Formularz oferty,
Wykaz osób do punktacji
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
Oświadczenie wykonawców wspólnie składających ofertę
Kosztorysy ofertowe
Oświadczenie art.125 ust.1 o spełnieniu warunków
Oświadczenie art.125 ust.1 o spełnieniu warunków podm. udostępniającego 
Oświadczenie art.125 ust.1 podstawy wykluczenia
Oświadczenie art.125 ust.1 podstawy wykluczenia podm. udostępniającego 
Wykaz osób
Wykaz robót budowlanych 
Istotne dla stron postanowienia umowy
Dokumentacja, przedmiary robót, opinia konserwatora
STWiOR
Dokument wydłużenia okresu rękojmi
Identyfikator postępowania
Harmonogram rzeczowo-finansowy

-Informacja dla Wykonawców nr 1 (z dnia 19.05.2021 r.)

-SST- stabilizacja spoiwem hydraulicznym z dowozu (z dnia 19.05.2021 r.)

-Informacja dla Wykonawców nr 2 (z dnia 19.05.2021 r.)

-Informacja dla Wykonawców nr 3 (z dnia 19.05.2021 r.)

-Informacja dla Wykonawców nr 4 (z dnia 20.05.2021 r.)

-Informacja dla Wykonawców nr 5 (z dnia 20.05.2021 r.)

INFORMACJA o kwocie na sfinansowanie zamówienia (z dnia 26.05.2021 r. godz. 09:30)

Informacja o złożonych ofertach (z dnia 26.05.2021 r.)

Informacja o wynikach Zad 1 (z dnia 07.06.2021 r.)

Informacja o wynikach Zad 2 (z dnia 14.06.2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postepowania

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.