Logo ZDP Miechów

PRZETARG SE.261.8.2020 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 3 zadania

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 3 zadania:
Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1187K Chodów - Siedliska w miejscowości Chodów i Zagorzyce w km 0+584 - 0+670. 
Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K relacji gr. woj. - Kozłów-Książ Wielki-Słaboszów w m. Kozłów, odc. od km 4+800 do km 4+850.
Zad. 3 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1198K i 1199K - zmiana organizacji ruchu poprzez korektę wlotu skrzyżowania drogi powiatowej nr 1199K z drogą powiatową nr 1198K w m. Wierzbica.

z dnia (14.10.2020 r.)

-Ogłoszenie o zamówieniu
-SIWZ
-Formularz oferty
-Oświadczenie o podwykonawcach
-Wykaz osób do punktacji
-Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
-Kosztorys ofertowy
-Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
-Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia 
-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
-Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
-Wzór umowy
-Wykaz robót budowlanych
-Dokumentacja, przedmiary robót
-Dokument wydłużenia okresu rękojmi 
-STWiOR 

-Informacja z otwarcia ofert (z dnia 29.10.2020 r.)

-Informacja  o wynikach dla zad.nr1 i zad.nr2 (z dnia 10.11.2020 r.)

-Informacja  o wynikach dla zad.nr3 (z dnia 17.11.2020 r.)

-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.11.2020 r.)

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.