Logo ZDP Miechów

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości lub części. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF, WORD, EXCEL do wersji dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Peroń.
 • E-mail: m.peron@zdpmiechow.pl
 • Telefon: 41 3811161

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
 • Adres: ul. Warszawska 11
 • E-mail: zarzaddrog@zdpmiechow.pl
 • Telefon: 41 3811161

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie znajduje się przy ul. Warszawskiej 11 i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.