Logo ZDP Miechów

Formularze

OBOWIĄZUJACE FORMULARZE WNIOSKÓW:

FORMULARZE (do pobrania):

1. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu,

2. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę ogrodzenia,

3. wniosek na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie ZDP w Miechowie,

4. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu,
5. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
6. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

8. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod tymczasowe stoisko handlowe,
9. wniosek o zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia reklamy,

10. wniosek o  zajęcie  pasa  drogowego  z  tytułu  umieszczenia reklamy  -  plakatów / haseł  wyborczych

11. wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego,

12. wniosek o  wydanie oświadczenia o warunkach połączenia  działki  z drogą publiczną,

13. wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  dalsze  zajęcie  pasa  drogowego przez umieszczone  w  nim  urządzenie/a  infrastruktury  technicznej  niezwiązane z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  z  potrzebami  ruchu  drogowego

14. wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych

15. oświadczenie o  zrzeczeniu  się  z  prawa  odwołania

16. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej

 

OPŁATA ZA DREWNO Z PASA DROGOWEGO:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowe
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów

Nr konta: 54 1240 2294 1111 0010 5825 3372
Tytułem: Za drewno z pasa drogowego

 

TYPOWE SCHEMATY ZABEZPIECZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym:

I. w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

II. przy jednostronnym zajęciu jezdni w terenie zabudowanym

III. przy jednostronnym zajęciu jezdni poza terenem zabudowanym

IV. przy całkowitym zajęciu chodnika i skierowaniu ruchu pieszego po wyłączonej części jezdni w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

V. przy całkowitym zajęciu chodnika lub pobocza i skierowaniu ruchu pieszego na drugą stronę drogi w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

 

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.