Logo ZDP Miechów

Formularze

OBOWIĄZUJACE FORMULARZE WNIOSKÓW:

FORMULARZE (do pobrania):

wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i przebudowę zjazdu,

wniosek o wydanie zezwolenia na remont zjazdu,

wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia,

wniosek o wydanie zezwolenia na remont ogrodzenia,

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z budową, przebudową lub remontem zjazdu,
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod tymczasowe stoisko handlowe,
wniosek o zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia reklamy,

wniosek o  zajęcie  pasa  drogowego  z  tytułu  umieszczenia reklamy  -  plakatów / haseł  wyborczych

wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego,

wniosek o  wydanie oświadczenia o warunkach połączenia  działki  z drogą publiczną,

wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  dalsze  zajęcie  pasa  drogowego przez umieszczone  w  nim  urządzenie/a  infrastruktury  technicznej  niezwiązane z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  z  potrzebami  ruchu  drogowego

wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych

oświadczenie o  zrzeczeniu  się  z  prawa  odwołania

- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej

OPŁATA ZA DREWNO Z PASA DROGOWEGO:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowe
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów

Nr konta: 54 1240 2294 1111 0010 5825 3372
Tytułem: Za drewno z pasa drogowego

 

TYPOWE SCHEMATY ZABEZPIECZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym:

I. w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

II. przy jednostronnym zajęciu jezdni w terenie zabudowanym

III. przy jednostronnym zajęciu jezdni poza terenem zabudowanym

IV. przy całkowitym zajęciu chodnika i skierowaniu ruchu pieszego po wyłączonej części jezdni w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

V. przy całkowitym zajęciu chodnika lub pobocza i skierowaniu ruchu pieszego na drugą stronę drogi w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-300 Miechów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - dane.osobowe@zdpmiechow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celu

a) realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych

b) realizacji zdań wynikających z ustawy o drogach publicznych.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne organy administracji publicznej

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67

6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania zgody

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

tel41 381116141 3811198

fax: 41 3831827 

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.