Logo ZDP Miechów

Formularze

OBOWIĄZUJACE FORMULARZE WNIOSKÓW:

FORMULARZE (do pobrania):

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu,
 2. wniosek o wydanie zezwolenia na remont zjazdu,
 3. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę ogrodzenia,
 4. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu,
 5. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,
 6. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 8. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod tymczasowe stoisko handlowe,
 9. wniosek o zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia reklamy,
 10. wniosek o  zajęcie  pasa  drogowego  z  tytułu  umieszczenia reklamy  -  plakatów / haseł  wyborczych
 11. wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego,
 12. wniosek o  wydanie oświadczenia o warunkach połączenia  działki  z drogą publiczną,
 13. wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  dalsze  zajęcie  pasa  drogowego przez umieszczone  w  nim  urządzenie/a  infrastruktury  technicznej  niezwiązane z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  z  potrzebami  ruchu  drogowego,
 14. wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych,
 15. oświadczenie o  zrzeczeniu  się  z  prawa  odwołania,
 16. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej

 

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI ORAZ PEŁNOMOCNICTWO

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Miechów lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie nr:  17 8591 0007 0200 0013 8080 0008

 

OPŁATA ZA DREWNO Z PASA DROGOWEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowe
ul. Warszawska 11
32-200 Miechów

Nr konta: 54 1240 2294 1111 0010 5825 3372
Tytułem: Za drewno z pasa drogowego

 

 

Informacja w sprawie składnia wniosków o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych:

Inwestorzy powinni składać wnioski o zajęcie pasa drogowego z terminem rozpoczęcia robót przypadającym 30 dni od złożenia wniosku.

Ustawowy termin 30 dni jest okresem na wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Okres ten jest niezbędny do prawidłowego przeanalizowania sprawy, uzgodnienia dokumentów technicznych i prawnych.

 

TYPOWE SCHEMATY ZABEZPIECZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Schemat oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym:

I. w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

II. przy jednostronnym zajęciu jezdni w terenie zabudowanym

III. przy jednostronnym zajęciu jezdni poza terenem zabudowanym

IV. przy całkowitym zajęciu chodnika i skierowaniu ruchu pieszego po wyłączonej części jezdni w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

V. przy całkowitym zajęciu chodnika lub pobocza i skierowaniu ruchu pieszego na drugą stronę drogi w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym

 

ZDP-Lepsze Drogi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Telefon: 41 381116141 3811198

Telefon zimowe utrzymanie dróg: 41 3811201

e-mail:

 zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.